0-48 timer efter hjernerystelse

Better safe than sorry

 • Hvis du har været udsat for et slag til hovedet eller på anden måde mistænker en hjernerystelse, så bør du følge nedenstående råd. De første timer og dage efter skaden er vigtige for en god rehabilitering.
 • I det følgende tager vi dig igennem de vigtigste retningslinjer for, hvordan du bør håndtere hjernerystelsen de første 48 timer. Hvis det er mere end 48 timer siden, at skaden skete og du først læser rådene nu, skal du ikke blive bekymret. Der er stadig rig mulighed for at rehabilitere, hvis du følger en gradvis tilbagevenden til aktivitet

Retningslinjer for de første 48 timer efter hjernerystelse:

 1. Opsøg lægefaglig rådgivning, og gør det igen, hvis dine symptomer forværres
  • Ved en hver mistanke om hjernerystelse bør du opsøge læge, enten din egen læge, vagtlæge eller en skadestue. Ligeledes bør du opsøge læge igen, hvis du oplever symptomforværring, og særligt, hvis du oplever en eller flere af følgende symptomer,
   • Nakkesmerter, dobbelt syn, en svaghed eller snurren/brændende fornemmelse i arme eller ben, svær eller tiltagende hovedpine, anfald eller krampe, tab af bevidsthed, påvirket bevidstheds niveau, opkastning, tiltagende rastløs, at være ophidset eller irritabel
 2. Sæt skole- og arbejdsaktiviteter på pause
  • De første 48 timer efter skaden bør du ikke lave arbejde eller skolearbejde, og du bør først begynde en gradvis tilbagevenden til skole eller arbejde, når du kan klare hverdagsaktiviteter uden symptomforværring. Du vil få mere information om, hvordan du kan vende tilbage i andre lydklip/artikler.
 3. Sæt sport og andre krævende fysiske aktiviteter på pause
  • I de første 48 timer efter hjernerystelsen bør du forsøge konstant at holde din puls tæt på hvilepuls. Undgå derfor sport, støvsugning, rask gang eller at løfte noget tungt.
 4. Du bør være under opsyn i timerne efter skaden (mindst de første 1-2 timer).
 5. Lad din krop få alt den hvile og søvn, som den har brug for.
  • Det er ikke farligt at sove umiddelbart efter en hjernerystelse. Men, det er vigtigt, at du har nogen til at vække dig hver fjerde time for at tjekke om dine symptomer er forværret. Er de det, så søg straks læge.
 6. Du bør ikke drikke alkohol.

Yderligere 6 gode råd til de første 48 timer efter hjernerystelsen

 1. Undgå stress og konflikter
  • Særligt de første 48 timer efter en hjernerystelse kan du opleve symptomforværring ved stress. Du bør derfor tillade dig selv at lave aktiviteter i et langsommere tempo og undgå steder med mange sanseindtryk. Dvs. undgå supermarkeder, store sociale arrangementer og trafik. Forsøg derudover at undgå ophedede diskussioner og konflikter.
  • Vær opmærksom på, at du kan opleve humørsvingninger, tristhed, irritation, og generelt stærkere reaktioner på udfordringer og konflikter. Normalt så kontrollerer og dæmper hjernen vores følelser i ikke farlige situationer, men denne evne kan være midlertidigt ude af balance efter en hjernerystelse men i takt med, at din hjerne kommer sig, så skal du nok komme tilbage til et normalt reaktionsmønster.
 2. Undgå længerevarende socialaktivitet
  • De første 24-48 timer efter hjernerystelsen skal du fokusere på at hvile. Derfor bør du også undgå længerevarende sociale besøg de første 48 timer efter hjernerystelsen, men du behøver ikke at isolerer dig. Du kan fortsat have kortvarige intime samtaler med en bofælle, nær ven eller et familiemedlem. Husk at tage pauser for dig selv før og efter samtalerne, og undervejs, hvis du mærker symptomforværring.
 3. Begræns eller undgå helt at kigge på din telefon, computer eller tv´et. Særligt, hvis du oplever symptomforværring ved brugen.
 4. Sæt i løbet af dagen tempoet ned og skift mellem hvile og aktivitet
  • Undgå total sengeliggende i løbet af dagen, og undlad at isolere dig selv i er mørkt rum. I stedet så skift mellem hvile og let aktivitet, som ikke forværrer dine symptomer. For eksempel at tage et bad, lytte til podcast eller lægge tøj sammen.
  • Husk at holde pause før, under og efter aktiviteten, hvis du har behov for det. Eksempelvis i forbindelse med et bad kan du tillade dig at sidde og slappe af for dig selv inden du tager badet og efter du tager badet, og måske at du undervejs også har brug for en lille pause.
 5. Få rigeligt med mad og væske
 6. Du bør ikke føre et motorkøretøj før lægen har givet lov

Skadestue eller anden lægefaglig rådgivning

Du bør altid umiddelbart efter skaden opsøge lægefaglig rådgivning ved mistanke om en hjernerystelse, men søg særligt skadestue eller anden lægefaglig rådgivning, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer (kilde, sundhed.dk):

 • Du besvimer eller oplever ”blackouts”, bliver tiltagende sløv, eller er svær at komme i kontakt med.
 • Du har konstant stærk hovedpine, eller har hovedpine, som tager til i styrke.
 • Du har hyppige eller voldsomme opkastninger.
 • Du oplever tiltagende forvirring, ikke kan genkende personer og steder, eller ikke kan huske nylige begivenheder.
 • Din tale bliver uforståelig, og du opfører dig underligt.
 • Du får kramper, oplever lammelser, påfaldende klodsethed, eller får besvær med at styre arme og ben.
 • Du får synsforstyrrelser.
 • Din balance bliver påfaldende dårlig, eller hvis du bliver ”usikker” på benene.
 • Der siver væske eller blod fra ører eller næse.

Skadestuer, akutklinikker eller akutmodtagelser er til skader, der er sket inden for de seneste 24 timer, mens du kan opsøge egen læge eller en vagtlæge, hvis det er længere tid siden, at skaden fandt sted.