Arbejde og hjernerystelse

I det følgende gives nogle generelle råd til at arbejde på trods af følger efter hjernerystelse. Yderligere kan du i lydklippet under planlægningsværktøjet for arbejde lytte til en introduktion til, hvordan du kan bruge planlægningsværktøjet til gradvist at vende tilbage mod normal arbejdsaktivitet.

Tilrettelæg dit hjernerystelsesforløb i samarbejde med din arbejdsgiver.

Inddrag tidligt i dit hjernerystelsesforløb din arbejdsgiver, så I sammen kan tilrettelægge din gradvise tilbagevenden til arbejdspladsen. Overvej eventuelt at vise din arbejdsgiver og dine nærmeste kollegaer det lydklip, som hedder ”Til kollegaer og lederen”, som ligger under Nyttig viden. Det lydklip forklarer din situation til din arbejdsgiver og dine kollegaer samt, hvad de kan gøre for at hjælpe dig. 

De aftaler du med fordel kan forsøge at lave med din arbejdsgiver inkluderer bl.a.:

  • At du især i starten arbejder hjemmefra, går ned i tid og tillades langsomt at øge arbejdsmængden derfra.
  • Afsøger muligheden for fri adgang til et stille lokale på din arbejdsplads, hvor du kan tage nogle mentale pauser i løbet af dagen.
  • Forsøger, i samarbejde med din arbejdsgiver, at finde nogle opgaver, som du kan gå til og fra. Så du kan tillade dig både at tage pauser, men også at tage en fridag af og til, hvis symptomerne fra morgenstunden ikke tillader, at du kan arbejde den pågældende dag.
  • Sørg for ugentligt at holde din arbejdsgiver opdateret på, hvad du kan nu. Her kan du bruge planlægningsværktøjet til at guide din forklaring af, hvad du kan på nuværende stadie ift. længde af arbejdsintervaller og pauser.

Endeligt er det vigtigt, at du får forklaret din situation tilstrækkeligt til, at din leder og kollegaer opnår en forståelse og generel accept af, at en gradvis tilbagevenden er den hurtigste vej til at have dig varigt tilbage, og at en del af det er, at du har brug for at tage mentale pauser i løbet af din arbejdsdag. Før omtalte lydklip kaldet ”Til kollegaer og lederen” kan hjælpe dig med at forklare det til dem.

Håndtering af pres og ambitioner

Tillad dig selv at glemme alle dine arbejdsrelaterede ambitioner for en stund, og nyd det – intet pres. For nu er dit hovedmål at vende tilbage efter din hjernerystelse, og så skal du nok få opfyldt dine andre ambitioner senere hen. 

Derudover vil du hurtigt opleve, at du kan gøre mange ting på langt kortere tid, når du via planlægningsværktøjet lærer at arbejde i intervaller og droppe overspringshandlinger, så som at gå på Facebook eller nyhedssites. Ligeledes er det nu tid til at arbejde smart men ikke hårdt. Fra erfaring ved du måske at afkastet af visse dele af dit arbejde er lavt ift. andre. Så prioriter dem indtil, at dine symptomer tillader dig at bruge den ekstra tid på de aktiviteter som giver et mindre afkast.

Socialisering og arbejde

En stor del af at arbejde er det sociale i løbet af arbejdsdagen. Både i pauserne og ifm. opgaver. Efter din hjernerystelse er det vigtigt, at du fortsat er socialt aktiv, men husk på, at interaktion kan gøre, at du hurtigere bliver træt. Derfor er det vigtigt at du, hvis du har brug for det, fortsat husker at tage pauser under de aktiviteter, som kræver interaktion. Eksempelvis kan det være nødvendigt for dig i starten lige at gå for dig selv og tage en mental pause for hver 25 minutters mødeaktivitet og/eller, at du bruger de indlagte pauser i løbet af dagen på at tage mentale pauser for dig selv med lukkede øjne og stille musik. Planlægningsværktøjet vil forsøge at guide dig med henblik på timing og antal af pauser. I takt med at du får det bedre vil du opleve at planlægningsværktøjet langsomt leder dig tilbage til også at deltage i sociale aktiviteter i løbet af din arbejdsdag. 

Endeligt, som tidligere nævnt, vil du i lydklippet under planlægningsværktøjet for arbejde og i selve planlægningsværktøjet få en mere detaljeret introduktion til, hvordan du kan strukturere din arbejdsdag og gradvist vende tilbage mod mere normal arbejdsaktivitet.