Brugervilkår

De informationer og anbefalinger, som du får i Min Hjernerystelse er tænkt som en støtte til dig, der skal rehabilitere efter en hjernerystelse.

Oplysningerne i Min Hjernerystelse må ikke anvendes som erstatning for professionel rådgivning eller behandling fra relevant lægefagligt personel. Appen bør udelukkende anvendes som et supplement til lægefaglige konsultationer.

Anbefalingerne i Min Hjernerystelse er udvalgt af sundhedsfagligt personel inkluderende en læge, en professor i psykologi samt en neurokiropraktor (læs mere her). Vi lægger stor vægt på at sikre høj kvalitet, og at anbefalingerne stemmer overens med aktuelle lægefaglige retningslinjer. Du skal være opmærksom på, at lægefaglig viden ændres over tid, der kan være manglende konsensus blandt fagpersoner og særlige forhold hos den enkelte bruger, som indebærer, at anbefalingerne ikke er fuldstændig korrekte i alle henseender. Derfor er det også vigtigt, at brugen af appen ikke står alene, men anvendes som et supplement til lægefaglige konsultationer.

Anbefalingerne i appen bygger på anerkendt faglig viden og litteratur. Effekten vil være forskellig fra person til person. Vejledninger og genoptræningstabeller mv. er baseret på generiske informationskilder, og er ikke tilpasset enkeltpersoner. Hvis du bruger genoptræningstabellerne og vejledningerne, skal du derfor være opmærksom på, at de ikke er særligt tilpasset dig. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget omkring dit helbred, anbefaler vi, at du taler med en læge, inden du går i gang med en behandling eller et genoptræningsniveau.

Data om dig

Min hjernerystelse har brug for korrekte oplysninger om dig for at kunne hjælpe. Du er selv ansvarlig for at indtaste korrekte oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i Min Hjernerystelse er udelukkende til information og som støtte i et rehabiliteringsforløb efter en ’mild’ hjernerystelse (på engelsk mild traumatic brain injury).Appen bør ikke anvendes ved moderat eller svær hjerneskade (traumatic brain injury)

Min Hjernerystelse kan ikke erstatte lægefaglige konsultationer og må ikke anvendes til at stille diagnose eller fastlægge behandling.

Hvis du oplever forandrede eller forværrede fysiske symptomer, bør du straks kontakte læge eller skadestue.

Hvis du oplever forandrede eller forværrede psykiske symptomer, eller får tanker om at skade dig selv eller andre, bør du straks kontakte læge, skadestue eller Livslinien på tlf. 70 201 201.

Anbefalingerne i appen bygger på anerkendt faglig viden og litteratur. Vejledninger og genoptræningstabeller mv. er baseret på generiske informationskilder, og er ikke tilpasset enkeltpersoner. Hvis du bruger genoptræningstabellerne og vejledningerne, skal du derfor være opmærksom på, at de ikke er særligt tilpasset dig. Effekten vil være forskellig fra person til person.

Appen er beregnet til personer, der er 18 år og derover.

Hvis du er 13-17 år, kan du bruge Min Hjernerystelse med en forælder eller værges samtykke og tilsyn.

Min Hjernerystelse fraskriver sig ansvar for ethvert krav, som måtte opstå ved brug eller misbrug af denne app.

Når du downloader, åbner og bruger appen, accepterer du disse vilkår.

Notifikationer

Når du installerer Min Hjernerystelse giver du samtidig tilladelse til, at appen en gang dagligt sender en notifikation om udfyldelse af symptomdagbogen.

Opdatering af appen

Vi udvikler løbende Min Hjernerystelse. Appens indhold kan derfor ændre sig uden forudgående advisering. Ved større ændringer, der har betydning for din anvendelse af appen, giver vi dig besked. Det er vigtigt, at du installerer opdateringer, da appen ellers ikke fungerer optimalt.

Ophavsret

Du må ikke kopiere indhold fra Min Hjernerystelse. Det er kun tilladt at gengive indhold fra Min Hjernerystelse efter aftale med os. Henvisning til indhold i appen skal ske med tydelig angivelse af kilde.

Betaling

Ved køb af adgang til appen kan vælges imellem to betalingsmetoder:

1) Betaling af et engangsbeløb, som giver et års fri adgang til at anvende appen, eller

2) Et abonnement, hvor der månedligt betales et beløb.

Ved tegning af abonnement vil brugeren forud hver måned blive opkrævet det månedlige gebyr. Abonnementet fortsætter indtil brugeren opsiger abonnementet. Abonnementet kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Abonnementet kan opsiges under menupunktet ’profil’.

Ved manglende betaling mister brugeren adgang til appen.

Min Hjernerystelse ApS forbeholder sig ret til at ændre abonnementsprisen med en måneds varsel.

Fortrydelsesret

Når du downloader Min Hjernerystelse og tegner abonnement eller betaler for fri adgang, fraskriver du dig retten til at fortryde købet.

Værneting

Tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret.