Hjernerystelse og behandling

Din praktiserende læges rolle ifm. hjernerystelse

Hvad er en alment praktiserende læge?: En alment praktiserende læge er en læge, der som ordet hentyder, har et speciale i almen medicin. Dvs. at egen læge ved en del om det meste og kan henvise til speciallæge, fysioterapeut, psykolog osv.

Behandlingsmetoder: Den praktiserende læges rolle er altså at diagnosticere og ordinere, samt hvis der er behov for det, henvise til de rette behandlere og specialister.

Hvad skal du være opmærksom på? Det kan være, at du oplever, at egen læge foreslår dig at slappe af og afvente bedring i stedet for at søge behandling. Det kan din læge meget vel have en god grund til, da langt de fleste vil opleve at symptomerne forsvinder af sig selv indenfor 3 måneder. Men, særligt, hvis det er mere end 3 måneder siden at hjernerystelsen indtraf, så kan du overveje overfor egen læge selv at ytre ønske om at komme til nogle af de behandlingsmuligheder, som appen undervejs foreslår.

Medicinsk behandling efter hjernerystelse

En årsagsforklaring til langvarig hovedpine efter hjernerystelse kan være, at nervesystemet er blevet overfølsomt. Dvs. at hjernen så at sige overreagerer på hverdagens sanseindtryk, ved at opfatte selv hverdagssituationer som farlige. Et tegn herpå kan bl.a. være, at du sjældent føler dig træt i løbet af dagen på trods af, at du normalt ville gøre det i lignende situationer før hjernerystelsen.

Et overfølsomt nervesystem vil ofte blive dæmpet af sig selv over tid, men hvis det er længe siden, at du fik hjernerystelse, så kan det være relevant at overveje medicinsk behandling. Prøv at tage en snak med egen læge om den mulighed. Du kan læse mere om, hvilken medicinsk behandling, som eventuel kan være relevant ved at google ”medicinsk behandling hjernerystelse”, og så klikke på linket fra sunhed.dk.

Neurolog og hjernerystelse

Hvad er en neurolog? En Neurolog er en speciallæge med speciale i hjernen og nervesystemssygdomme. 

Neurolog og hjernerystelse

Behandlingsmetoder? En undersøgelse ved en neurolog består af en nøje gennemgang af de symptomer du har. Derudover udfører neurologen en detaljeret fysisk undersøgelse af nervefunktionen i ansigt og krop. Det sker for at finde ud af, om der er områder i hjernen eller nervesystemet med skader.

Hvordan kan neurologen hjælpe i forbindelse med hjernerystelsesrehabilitering?

Neurologen har stor viden om hjernen, hovedpine og hjernerystelse, og neurologen kan derfor mange gange besvare tvivlsspørgsmål ift. hjernerystelse og rådgive om eventuel medicinsk hjælp. Derudover kan neurologen foretage en CT eller MR Skanning, men af disse vil det som udgangspunkt ikke være muligt at se hjernerystelsen, da en hjernerystelse er mikroskopiske ændringer i hjernen. I stedet kan en CT- eller MR-skanning bruges til at sikre, at der ikke er nogle indre blødninger eller skader på kraniet.

Hvad skal du være opmærksom på? Neurologens rolle er særligt udredende og som sagt vil det som udgangspunkt ikke være muligt at se hjernerystelsen af hjerneskanninger. Derfor er det heller ikke sikkert, at egen læge finder det relevant at henvise dig til en neurolog. Hvis det er tilfældet, så mind dig selv om, at andre specialister kan være meget effektive i forhold til at lindre dine symptomer. De specialister vil du løbende blive introduceret til af appen under fanen ”sundhedsfaglige specialister” i takt med, at de bliver relevante ift. dit symptombillede.

Skulle du blive henvist til en neurolog, så kan du alt efter hvor du bor opleve, at der er lange ventetider til en neurolog i det offentlige. Derfor kan du overveje at undersøge, om du har en sundhedsforsikring enten privat, eller igennem pension eller arbejdsgiver, som kan dække en konsultation ved en privat praktiserende Neurolog. 

Neurooptometrist og hjernerystelse

Hvad er en neurooptometrist? En neurooptometrist er typisk en optiker, som har læst videre og specialiseret sig i øjenbevægelser og samsyn samt rehabilitering heraf.

Neurooptometrist og hjernerystelse

Behandlingsmetoder? Neurooptometristen giver patienten en række øjen- og balanceøvelser som dagligt skal udføres, med det formål at genoptræne eventuelle svækkelser af samsyn, sidesyn samt øjets evne til at zoome. Det vil være en blanding af daglige øvelser, som skal laves derhjemme samt øvelser, der laves under opsyn af neurooptometristen. Forløbet kan tage op til et halvt år alt efter den initiale tilstand og patientens ildhu. Men til gengæld er der ofte store fremskridt at sporer efter et forløb ved en neurooptometrist. 

Hvordan kan en neurooptometrist hjælpe i forbindelse med hjernerystelsesrehabilitering? Efter en hjernerystelse kan dit samsyn, dine øjnes evne til at zoome eller lignende være ude af balance. Samsynet er det som på trods af, at vi har to øjne, der sikrer, at vi kun ser et billede. Så hvis samsynet er ude af balance, så kræver det ekstra anstrengelse af hjernen at samle de to stimuli du modtager til et billede. Resultatet er, at man kan opleve hovedpine, synsforstyrrelser, søvnproblemer, træthed, kvalme og svimmelhed. Øvelserne fra neurooptometristen kan langsomt genoptræne samsynet og mindske eller helt fjerne førnævnte symptomer. Derudover kan træningen øge din udholdenhed ift. øjenkontakt, læsning og skærmbrug.

Hvad skal du være opmærksom på, når du leder efter en neurooptometrist? Søg efter en neurooptometrist, som er specialiseret i hjernerystelser, spørg evt. din praktiserende læge om han eller hun har gode erfaringer med en. Et forløb ved en neurooptometrist kan være dyrt, men det vil ofte være muligt at få dækket forløbet af enten en privat sundhedsforsikring eller ulykkesforsikring. Så overvej at kontakte dem før du starter op på et eventuelt forløb.

Synstest ved optiker

Hvad er en optiker? En optiker er specialiseret i at undersøge dit syn og lave linser eller briller.

Hvilke metoder bruger optikeren? Optikeren kan teste dit syn ved brug af forskellige billedvægge og linsestyrker. Derudover kan optikeren tage et digitalt billede af nethinden og måle trykket i dine øjne. Derved kan optikeren opdage eventuelle øjensygdomme. 

Hvordan kan en optiker hjælpe i forbindelse med hjernerystelsesrehabilitering? Selv små synssvækkelser eller fejl kan fremprovokere svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine. For at udelukke, at dine symptomer ikke stammer fra en synssvækkelse, så er det en god ide at få foretaget en synstest. Særligt efter en hjernerystelse, hvor man kan opleve, at hjernen kan have svært ved korrigere for selv små synsfejl. Synsfejl, som hjernen eventuelt sagtens kunne korrigere for før hjernerystelsen.

Derudover kan optikeren vejlede i forhold til eventuel brug af Blue Light briller. Blue Light briller beskytter mod det såkaldte blålys fra skærme. Hvis du oplever, at skærme forværrer dine symptomer efter en hjernerystelse, så kan det måske afhjælpes lidt eller mere med en blue light brille. Endeligt så kan optikeren måske vejlede med henblik på om, det kunne give mening at opsøge en neurooptometrist. En neurooptometrist er typisk en optiker, der har læst videre og specialiseret sig i øjenbevægelser og samsyn samt rehabilitering heraf.

Fysioterapeut med speciale i hjernerystelse

Hvad er en fysioterapeut? En fysioterapeut arbejder med hele kroppens bevægeapparat. Dvs. alle muskler, led, knogler og selve nervesystemet. 

Fysioterapeut og hjernerystelse

Behandlingsmetoder? Behandlingen består ofte af en blanding af øvelser som du skal lave derhjemme samt behandling ved fysioterapeuten, hvilket kan inkludere øvelser, soft tissue teknikker, mobiliseringsøvelser og massage.

Hvordan kan fysioterapi hjælpe i forbindelse med hjernerystelsesrehabilitering? 

I forbindelse med hjernerystelsesrehabilitering vil fysioterapeuten ofte fokusere på øvre del af ryggen og nakken. I forbindelse med hjernerystelsen kan du have fået et nakketraume, og selv hvis du ikke har, så kan du stadig opleve symptomer, der er fremprovokeret af nakkespændinger. Det kan for eksempel være, at du på grund af smerte i hovedet spænder op i nakken og oplever nakkestivhed, hvilket kan forværre de symptomer du allerede har fra hjernerystelsen, så som hovedpine, kvalme, svimmelhed samt lys og lydsensitivitet. Derfor kan det være en god ide også at behandle nakken efter en hjernerystelse også selvom der ikke umiddelbart har været en skade på nakken. 

Foruden behandling af nakke, så kan en fysioterapeut specialiseret i hjernerystelse eller det vestibulære system hjælpe dig med at rehabiliterer ubalance i netop det vestibulære system. Det vestibulære system er en del af dit balancesystem og sidder i det indre øre. Skader på dette kan bl.a. andet føre til svimmelhed og kvalme. 30% af alle hjernerystelsespatienter oplever skader på det vestibulære system. Så hvis du oplever svimmelhed eller kvalme, så snak med din fysioterapeut om muligheden for vestibulære øvelser. Vestibulær træning er en kombination af balanceøvelser, øjenbevægelsesøvelser samt koordinationsøvelser og muskulære øvelser. Skulle du få førnævnte øvelser af din fysioterapeut, så husk at krydse vestibulære øvelser af som igangværende i det månedlige spørgeskema.

Endeligt kan en fysioterapeut rådgive om genoptræningen generelt, og du kan eventuelt overveje at vise din fysioterapeut anbefalingerne fra den ”Gradvise genoptræning”, måske fysioterapeuten kan tilpasse dem yderligere til din situation.

Hvad skal du være opmærksom på, når du leder efter en fysioterapeut? Når du leder efter en fysioterapeut, så er det vigtigt at du søger efter en som er specialiseret i hjernerystelser. Fysioterapi er et meget stort område og derfor specialiserer mange fysioterapeuter sig inden for et område. Det anbefales derfor at gøre en indsats for at finde en fysioterapeut som er specialiseret i netop hjernerystelser. Spørg evt. egen læge om han eller hun har kendskab til en god fysioterapeut specialiseret i hjernerystelser eller forsøg at google fysioterapeut med speciale i hjernerystelser efterfulgt af navnet på din hjemby eller nabobyerne. Eller gå ind på sportsfysioterapi.dk under fanen ”find en sportsfysioterapeut”, og vælg hjernerystelse under skader.

Kiropraktor med speciale i hjernerystelse

Hvad er en kiropraktor? Kiropraktor er en 5-årig universitetsuddannelse og kiropraktoren har særlig viden om, hvordan man behandler diskusprolaps, idrætsskader, hovedpine samt smerter i ryg, nakke, hofte, knæ og skulder. Derudover er der Kiropraktorer som har specialiseret sig i den neurologiske del af kiropraktik, og herunder hjernerystelsessymptomer.

Behandlingsmetoder? Behandlingen består ofte af en blanding af øvelser som du skal lave derhjemme samt behandling ved kiropraktoren, hvilket kan inkludere øvelser, håndgreb herunder manipulationer, mobiliseringsøvelser og massage. 

Hvordan kan en kiropraktor hjælpe i forbindelse med hjernerystelsesrehabilitering? 

I forbindelse med hjernerystelsesrehabilitering vil kiropraktoren ofte fokusere på øvre del af ryggen og nakken. I forbindelse med hjernerystelsen kan du have fået et nakketraume, og selv hvis du ikke har, så kan du stadig opleve symptomer, der er fremprovokeret af nakkespændinger. Det kan for eksempel være at du på grund af smerte i hovedet spænder op i nakken og oplever nakkestivhed, hvilket kan forværre de symptomer som du allerede havde fra hjernerystelsen, såsom hovedpine, kvalme, svimmelhed samt lys og lydsensitivitet. Derfor kan det være en god ide også at behandle nakken efter en hjernerystelse også selvom der ikke umiddelbart har været en skade på nakken. 

Foruden behandling af nakke, så kan en kiropraktor specialiseret i hjernerystelse eller det vestibulære system hjælpe dig med at rehabilitere ubalance i netop det vestibulære system. Det vestibulære system er en del af dit balancesystem og sidder i det indre øre. Skader på dette kan bl.a. andet fører til svimmelhed og kvalme. 30% af alle hjernerystelsespatienter oplever skader på det vestibulære system. Så hvis du oplever svimmelhed eller kvalme, så snak med din fysioterapeut eller kiropraktor om muligheden for vestibulære øvelser. Vestibulær træning er en kombination af balanceøvelser, øjenbevægelsesøvelser samt koordinationsøvelser og muskulæreøvelser. Skulle du få førnævnte øvelser af din kiropraktor eller fysioterapeut, så husk at krydse vestibulære øvelser af som igangværende i det månedlige spørgeskema.

Hvad skal du være opmærksom på, når du leder efter en kiropraktor? Når du leder efter en kiropraktor, så søg først og fremmest efter om der er en kiropraktor med erfaring indenfor behandling af hjernerystelsessymptomer i dit nærområde. Spørg evt. egen læge om han eller hun har kendskab til en eller forsøg at google neurokiropraktor efterfulgt af navnet på din hjemby eller nabobyerne. Alternativt så søg efter en kiropraktor, som har specialiseret sig i behandling af hjernerystelse. I forbindelse med påbegyndelse af behandling, så gør kiropraktoren opmærksom på den skade du har været udsat for, og afdæk i samarbejde med ham eller hende om, du skal have en skanning af nakken før der påbegyndes håndgreb. 

Neuropsykolog og hjernerystelse

Hvad er en neuropsykolog? 

En neuropsykolog er en autoriseret psykolog, som har specialiseret sig i neuropsykologi. 

Neuropsykolog og hjernerystelse

Behandlingsmetoder? 

Neuropsykologen opererer med to former for behandling. Den første behandlingsform er at hjælpe patienten med at rehabilitere evnen til at udføre aktiviteter med færrest mulige symptomer. Det kan for eksempel være at hjælpe patienten med at planlægge udførelsen af udvalgte hverdagsaktiviteter. Det andet behandlingsområde er terapi, hvordan det foregår vil variere alt efter, hvilken neuropsykolog der bruges og hvilke symptomer patienten har. Den mest almindelige og bedst dokumenterede behandlingsform er kognitiv adfærdsterapi, men andre veletablerede behandlingsformer inkluderer også Acceptance & Commitment Therapy and Psychodynamic Therapy.

Hvordan kan en neuropsykolog hjælpe i forbindelse med hjernerystelsesrehabilitering?

Neuropsykologen kan afhjælpe symptomer efter hjernerystelse på to måder:

  • Neuropsykologen kan hjælpe med planlægning af din dag, så du sikrer den rette kombination af afslappende og energikrævende aktiviteter. Derudover kan Neuropsykologen hjælpe med udførelsen af specifikke aktiviteter, såsom studie, arbejde og social aktivitet, hvilket er det som planlægningsværktøjerne ligeledes forsøger at hjælpe dig med. Du kan eventuelt overveje at vise og diskutere de nuværende anbefalinger fra planlægningsværktøjet med din neuropsykolog. Måske han eller hun kan gøre dem endnu mere specifikke til netop dit hjernerystelsesforløb.
  • Det andet område, som neuropsykologen kan hjælpe med er at udrede og diskutere de følelser som du oplever som konsekvens af hjernerystelsen, samt hjælpe med at finde konstruktive metoder til at håndtere følelserne og frustrationerne. Lider du af udtalte mentale sygdomme som depression eller angst, så kan neuropsykologen lige som en almindelig psykolog også hjælpe dig med denne del.

Hvad skal du være opmærksom på, når du leder efter en neuropsykolog? 

Før du kontakter en neuropsykolog, så snak med egen læge for at finde ud af om han eller hun vurderer, at en neuropsykolog er relevant for dig, og om han eller hun vil henvise dig hertil. Hvis lægen henviser dig, kan du få støtte til eller gratis konsultationer fra det offentlige særligt, hvis du fortsat er studerende eller ung. Derudover findes der mange ulykkesforsikringer eller sundhedsforsikringer, som dækker behandlingen.

Søvnudredning efter hjernrystelse

Søvnforstyrrelser er meget almindelige efter hjernerystelse. Det kan være, at du har svært ved at falde i søvn, vågner ofte eller har et større søvnbehov. Hvis du oplever søvnforstyrrelser, kan du overveje at snakke med egen læge om, hvorvidt det er relevant for dig at blive henvist til en søvnklinik. Bliver du henvist af egen læge vil behandlingen være gratis, men der findes også private klinikker som du eventuelt kan kontakte.

Kommunale eller private hjernerystelsesbehandlingstilbud

Hvad er det? Rundt om i Danmark er der forskellige tværfaglige hjerneskadecentre. På nuværende tidspunkt er Odense, Århus og Ålborg offentlige behandlingssteder, som kun modtager personer, hvor der er offentlig finansiering af tilbuddet, mens BOMI Roskilde, Vejlefjord og Center for Hjerneskade i København er private behandlingssteder, hvor alle kan modtage undersøgelse og behandling. På centrene er der oftest ansat neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, og socialrådgivere, og i nogle tilfælde neuro-optometrister, som arbejder med synsfunktionen.

Kommunale tilbud og hjernerystelse

Derudover har en række kommuner kommunikationscentre, der efter en hjernerystelse kan tilbyde samtaler med en neuropsykolog, øjentræning ved en neurooptometrist, konsultationer ved hørespecialist samt hjælp til ansøgning om eventuelle hjælpemidler. Det er forskelligt fra kommune til kommune om der er kommunikationscentre, og hvordan og hvorvidt der kan bevilliges et forløb. Så forsøg evt. at google kommunikationscenter efterfulgt af navnet på din kommune.

Behandlingsmetoder. Hjerneskadecentrene går tværfagligt til værks og starter ofte med en tværfaglig udredning af dine symptomer. Denne tilgang har det formål at tilbyde behandlingsplaner skræddersyet til netop dine symptomer. En sådan behandlingsplan kan indeholde vestibulære øvelser, øjentræning, samtaleterapi osv. Hvis du deltager i et hjernerystelsesprogram, så vil vi opfordre dig til ifm. det månedlige spørgeskema at opdatere, hvilke specifikke behandlere du ser, så appen fremadrettet kan komme med så relevante forslag som muligt.

Hvordan kan det hjælpe i rehabiliteringen efter hjernerystelse? Forskning viser, at en tværfaglig tilgang og indhentelse af den rette information kan lette rehabiliteringen efter hjernerystelse.

Hvad skal du være opmærksom på? Det er ikke sikkert at det er en mulighed for dig at tage del i et hjernerystelsesforløb på et af hjerneskadecentrene. Det kan være fordi at du ikke har adgang til offentlige tilbud og samtidigt finder private tilbud alt for dyre, eller fordi at din læge ikke mener at det er relevant i dit tilfælde. Snak uanset med egen læge om mulighederne for et forløb nær dig. Hvis din læge mener at et sådant forløb kunne være relevant for dig, og du ikke har adgang til offentlige programmer, så husk at du måske kan få tilskud til dele af eller hele forløbet af din private sundhedsforsikring, arbejdsgiver eller ulykkesforsikring.

Kan du ikke det, og synes du det er for dyrt at betale af egen lomme, så frygt ej. Der er masser af andre muligheder, og i takt med at du går igennem din genoptræning efter hjernerystelsen, så vil vi løbende foreslå dig specifikke behandlingstyper, som mange kan komme til med fuld dækning fra det offentlige eller førnævnte forsikringer.

Når du har diskuteret muligheden for et forløb på et hjerneskadecenter med egen læge, så marker gerne Snak med læge om mulighed for kommunale eller private hjernerystelsesbehandlingstilbud, som afsluttet eller ikke relevant uanset om du begynder der, eller du ikke gør.

Daglige øjenøvelser for det vestibulære system fra fysioterapeut eller neurokiropraktor

Hvad er det vestibulære system? Det vestibulære system er en del af dit balancesystem og sidder i det indre øre. Skader på dette kan bl.a. andet fører til svimmelhed og kvalme. 30% af alle hjernerystelsespatienter oplever skader på det vestibulære system. Så hvis du oplever svimmelhed eller kvalme, så snak med din fysioterapeut om muligheden for vestibulære øvelser. 

Hvad er vestibulær træning? Vestibulær træning er en kombination af balanceøvelser, øjenbevægelsesøvelser samt koordinationsøvelser og muskulære øvelser. 

Hvordan kan vestibulær træning afhjælpe symptomer efter hjernerystelse?

Vestibulær træning kan afhjælpe symptomer som svimmelhed, ubalance, kognitive problemer, kvalme og træthed. Et eksempel på en øvelse kan være hovedbevægelser mens øjnene er fikseret på en prik på væggen, eller omvendt at øjnene flytter sig fra prik til prik mens hovedet står stille. Patienter der døjer med svimmelhed efter hjernerystelse, har nogle gange både vestibulære problemer, et nakketraume og synproblemer. Derfor kan det være at din behandler inkluderer det i behandlingen eller, at behandleren eller appen sidenhen sender dig videre til endnu en behandlerform.

Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med Vestibulær træning?

De vestibulære øvelser kan du få fra en fysioterapeut specialiseret i hjernerystelse eller det vestibulære system eller fra en neurokiropraktor. Skulle du få sådanne øvelser, så husk at krydse “Daglige øjenøvelser for det vestibulære system fra fysioterapeut eller kiropraktor” af som igangværende i det månedlige spørgeskema, og som afsluttet, når du ikke længere laver øvelserne på daglig basis. Ved at gøre det, kan vi hjælpe dig videre til eventuel yderligere behandling.

Daglige øvelser for nakke- og hovedspændinger fra fysioterapeut eller kiropraktor

Det kan være, at din fysioterapeut eller kiropraktor foreslår nogle øvelser du dagligt skal lave for at styrke muskulatur i nakke, ryg, mave eller arme. Det er øvelser som fremover kan lette smerte og stivhed i særligt nakken, hvilket kan føre til lettelse af symptomer som hovedpine, kvalme og svimmelhed. Eksempler på øvelser kan være nakkerotationer, elastikøvelser eller rygøvelser. Skulle du få sådanne øvelser til daglig udførelse, så husk at krydse “Daglige øvelser for nakke- og hovedspændinger fra fysioterapeut eller kiropraktor” af som igangværende i det månedlige spørgeskema, og som afsluttet, når du ikke længere laver øvelserne på daglig basis. Ved at gøre det kan vi hjælpe dig videre til eventuel yderligere behandling.

Psykolog eller sportspsykolog

Hvad er en Psykolog?

En psykolog er en universitetsuddannet professionel, som ofte tilbyder samtaleterapi i forskellige former. Psykologens primære behandling er samtaleterapi, da psykologen ikke må udskrive medicin, medmindre de er specialiseret indenfor psykiatrien.

Behandlingsmetoder?

Psykologens primære behandlingsmetode er samtaleterapi. Hvordan det foregår, vil variere alt efter, hvilken psykolog der bruges eller hvilke symptomer patienten har. Den mest almindelige og bedst dokumenterede behandlingsform er kognitiv adfærdsterapi, men andre veletablerede behandlingsformer inkluderer Acceptance & Commitment Therapy og psykodynamisk terapi.

Hvordan kan en psykolog hjælpe i forbindelse med hjernerystelsesrehabilitering?

Psykologen kan hjælpe med at udrede og diskutere de følelser du oplever som konsekvens af hjernerystelsen, samt hjælpe med at finde konstruktive metoder til at håndtere følelserne og frustrationerne. Lider du af udtalte mentale sygdomme som depression eller angst, så kan psykologen også hjælpe dig med denne del.

Hvad skal du være opmærksom på, når du leder efter en Psykolog?

Før du kontakter en psykolog, så snak med egen læge for at finde ud af om han eller hun vurderer, at en psykolog er relevant for dig og vil henvise dig hertil. Hvis lægen henviser dig, kan du få støtte til eller gratis konsultationer fra det offentlige, særligt hvis du fortsat er studerende eller ung. Derudover er der mange ulykkesforsikringer eller sundhedsforsikringer, som dækker behandlingen.

Hvis du er en eliteatlet eller en amatøratlet på et stadie, hvor din hovedbekymring er hvordan du vender tilbage til kamp eller kamplignende situationer, så kan du overveje at konsultere en sportspsykolog i stedet for eller sideløbende. En sportspsykolog kan have mere erfaring ift. hvordan og hvornår du kan vende tilbage til kontaktsport særligt efter en hjernerystelse.

Øre-næse-hals-læge

Hvad er en øre-næse-hals-læge? En øre-næse-hals-læge er en læge som er specialiseret i øre, næse og hals. Deres arbejde centraliserer sig omkring sygdomme, traumer, tumorer eller anormaliteter som involverer førnævnte områder. Derudover kan de behandle nerveproblemer, som har indflydelse på bevægelse af hoved, nakke og sanser.

Behandlingsmetoder: En øre-næse-hals-læge laver udredning med specialiseret udstyr. Derudover kan de lave test af balance og hørelse samt rådgive med hensyn til relevans af lydterapi og hørepropper.

Hvordan kan en øre-næse-hals-læge hjælpe i forbindelse med hjernerystelsesrehabilitering? en øre-næse-hals-læge kan hjælpe med at udelukke mulige årsager til patients symptomer, og derudover kan de henvise til lydterapi eller køb af ørepropper, hvis de finder det relevant ift. symptomerne efter hjernerystelse.

Hvad skal du være opmærksom på? Før du opsøger en øre-næse-hals-læge, så snak med egen læge, om hvorvidt en øre-næse-hals-læge er relevant for dig.

Audiolog

Hvad er en audiolog? En Audiolog har en bachelor i hørelsen, og er i stand til at vurdere og behandle problemer med hørelsen herunder tinnitus og nedsat hørelse.

Behandlingsmetoder? Audiologer kan tilpasse høreapparater, rådgive om speciallavede ørepropper samt udføre høreprøver og lydterapi. Lydterapi udføres med et lille lydapparat, som sættes bag øret. Apparatet skaber pink noise, som er lydfrekvenser, der minder om de lyde, som vi oplever til hverdag. Lydniveauet er i starten lavt og skrues så langsomt op for at øge hjernens toleranceevne overfor lyd

Hvordan kan det hjælpe i forbindelse med rehabilitering efter hjernerystelse? Hvis du oplever overfølsomhed overfor støj eller andre problemer med at processere lyd eller lokalisere, hvor lyden kommer fra samt symptomer som svimmelhed, tinnitus eller koncentrations- og hukommelsesbesvær, så kan en audiolog muligvis hjælpe.

Hvad skal du være opmærksom på?  Før du opsøger en Audiolog, så snak med egen læge, om hvorvidt en audiolog er relevant for dig, eller om du i stedet bør overveje en øre-næse-hals-læge. Hvis lægen henviser dig til en offentlig Audiolog, så vil der ikke være nogen egenbetaling i forbindelse med en konsultation.