Introduktion til brug af appen

Applikations overblik

Velkommen til appen Min Hjernerystelse. I appen finder du en række informationer, anbefalinger og planlægningsværktøjer, der kan hjælpe dig i din rehabilitering efter hjernerystelse. 

Under den fane, som hedder “Hjem” kan du se to sektioner. Første sektion hedder “Symptomlog status”, og her kan du se om, du mangler at udfylde et eller flere symptom-spørgeskemaer. I anden sektion af fanen Hjem kan du se tre overordnede dele: Nyttig viden, Sundhedsfaglige specialister og Gradvis genoptræning. De 3 dele giver dig viden om, håndtering af symptomer efter hjernerystelse, sundhedsfaglige behandlingsmuligheder og planlægningsforslag til en gradvis tilbagevenden til aktiviteter såsom arbejde, studie og fysiske aktiviteter. I det følgende får du en grundigere introduktion til de 3 dele.

 • Under 1. del, Nyttig viden, finder du lydklip, som vi anbefaler, at du lytter igennem inden længe. Lydklippene indeholder viden om, hvordan du kan håndtere dine symptomer og hverdagen generelt efter hjernerystelse.  Derudover er der en 3. mappe med nogle lydklip som du kan vise eller sende til familie og venner, kollegaer og ledere, klassekammerater og undervisere samt holdkammerater og trænere. Ved at holde fingeren nede på et af de lydklip, så kan du kopiere et link til det respektive lydklip, og sende det. De lydklip forklarer, hvordan det er at have hjernerystelse, og hvad førnævnte kan gøre for at hjælpe dig.  
 • Under 2. del, “Sundhedsfaglige specialister”, finder du de specialistmuligheder, som vi anbefaler, at du snakker med egen læge om. Ligeledes bedes du bruge denne del som en behandlingslogbog. Det gør du ved at vælge ”I gang”, hvis du er gået i gang med en given behandling. Trykke ”Marker som afsluttet”, hvis du allerede har afsluttet behandlingen, eller trykke ”Ikke relevant”, hvis din læge har vurderet, at behandlingen ikke er relevant for dig.
 • Kun enkelte specialister foreslås ad gangen, da appen guider dig mod lindring af de mest forstyrrende symptomer først. Når du har markeret en behandling som ”Ikke relevant” eller ”afsluttet”, så vil appen guide dig mod andre behandlingsformer, som kan hjælpe på dine andre symptomer. Specialistforslagene er foreslået ved at sammenholde dine symptomnoteringer i det indledende og i fremtidige symptomspørgeskemaer med en symptom-behandlingsmatrice. Fremtidige symptomnoteringer vil fremgå af et månedligt symptomspørgeskema, som du finder under Symptomlog status.
 • Det kan være, at du oplever, at egen læge foreslår dig at slappe af og afvente bedring i stedet for at søge behandling. Det kan din læge meget vel have en god grund til, da langt de fleste vil opleve, at symptomerne forsvinder af sig selv inden for 3 måneder. Men særligt, hvis det er mere end 3 måneder siden, at hjernerystelsen indtraf, så kan du overveje overfor egen læge selv at ytre ønske om at komme til nogle af de behandlingsmuligheder, som appen undervejs foreslår.
 • Den 3. del, Gradvis genoptræning, indeholder et planlægningsværktøj, som du kan bruge til at guide dit aktivitetsniveau og din gradvise tilbagevenden til studie eller arbejde, fysisk og social aktivitet samt som en guide for fridage. Efter en hjernerystelse trættes hjernen hurtigere end normalt, og når hjernen er træt, så kommer symptomerne ofte. Det er derfor vigtigt, at du gradvist øger belastning ifm. de aktiviteter, som på nuværende tidspunkt fremprovokerer symptomer, så du langsomt kan rehabilitere hjernens evne til at udholde længere perioder med aktivitet. Du er velkommen til at bruge de foreslåede aktivitetsniveauer fra appen, men du kan også snakke med din læge, fysioterapeut eller neuropsykolog om en evt. tilpasning af genoptræningen til din situation. Vælger du at bruge planlægningsværktøjerne i appen, så vil du langsomt blive guidet til et mere og mere udfordrende aktivitetsniveau baseret på dine fremskridt, som vil fremgå af dine daglige symptomnoteringer i symptomdagbogen
 • I Symptomdagbogen, som ligger under fanen Symptomlog, skal du dagligt score dine symptomer fra 0 til 5 for hver af de 4 førnævnte aktiviteter. Du vil dagligt modtage en notifikation, som minder dig om, at det er tid til at udfylde Symptomdagbogen.
 • Endeligt, hvis du bruger Symptomdagbogen, kan du under fanen ”Udvikling”, følge din udvikling ifm. den gradvise genoptræning. Graferne viser, hvilket genoptræningsniveau du var på den pågældende dag, samt hvad omfanget af dine symptomer var i forbindelse med genoptræningen.

Hvad er en hjernerystelse?

En hjernerystelse forårsager små mikroskopiske forstyrrelser i hjernen, og det er derfor som regel ikke muligt at se en hjernerystelse på en hjernescanning. Når hjernerystelsen forekommer, skabes der en såkaldt energikrise i hjernen, da hjernen har brug for ekstra energi til at reparere sig selv. Det betyder samtidigt, at hjernen midlertidigt dæmper andre aktiviteter, hvilket kan forklare, at du efter en hjernerystelse oplever symptomer selv ved aktiviteter, som normalt ellers er nemme at udføre.

For at en hjernerystelse kan opstå skal der have været en acceleration eller deceleration af hjernen. Det er ofte, men ikke altid, forårsaget af et direkte eller indirekte slag til hovedet. Slaget behøver ikke at være hårdt for at fremprovokere en hjernerystelse, og ligeledes er der ingen sammenhæng mellem, hvor hårdt slaget var, og hvor lang tid det måtte tage at komme sig igen. Derudover er det ikke en forudsætning, at du skal have været bevidstløs, kastet op eller lignende for, at der kan være tale om en hjernerystelse.

 • I forbindelse med en hjernerystelse vil man ofte opleve en eller flere af følgende symptomer:
  • Ubalance, kvalme, træthed, svimmelhed,
  • Sløret syn, øget sensitivitet over for lys og lyd,
  • At være mere følelsesladet eller lettere irritabel, at være mere trist, nervøs, angst og eller at opleve koncentrations- og hukommelsesbesvær
  • Hovedpine, trykken i hovedet, smerter i nakke, følelsen af at være i en tåge,

90% af hjernerystelsesramte, vil være symptomfrie inden for tre måneder. Men for nogen vil det tage lidt længere tid at komme sig og kræve lidt ekstra. Det er dog vigtigt at understrege at der fortsat er masser af håb, hvis du oplever, at du ikke kommer dig inden for 3 måneder. Din hjerne er plastisk, hvilket betyder, at den har en unik evne til at ændre og tilpasse sine strukturer for derved at rehabilitere eventuelle skader. Det vil sige, at din hjerne reelt klare det meste af helingen automatisk. Din opgave er derfor hovedsageligt at vende gradvist tilbage til aktivitet på hensigtsmæssig vis, og måske at hjælpe noget af helingen på vej ved at tage til relevant behandling.