Introduktion til brug af appen

Applikations overblik

Velkommen til appen Min Hjernerystelse. I appen finder du en række informationer, anbefalinger og planlægningsværktøjer, der kan hjælpe dig i din rehabilitering efter hjernerystelse.

Under den fane, som hedder ”Hjem” kan du se to sektioner. 

Første sektion hedder ”Symptomlog status” og her kan du se om, du mangler at udfylde et eller flere symptom-spørgeskemaer.

I anden sektion af fanen ”Hjem” kan du se tre overordnede dele: ”Nyttig viden”, ”Sundhedsfaglige specialister” og ”Gradvis genoptræning”. De 3 dele giver dig viden om, håndtering af symptomer efter hjernerystelse, sundhedsfaglige behandlingsmuligheder og planlægningsforslag til en gradvis tilbagevenden til aktiviteter såsom arbejde, studie og fysiske aktiviteter. I det følgende får du en grundigere introduktion til de 3 faner.

  • Under ”Nyttig Viden” finder du lydklip, som vi anbefaler, at du lytter igennem inden længe. Lydklippene er inddelt i de to kategorier 0-48 timer og 48 timer-14 dage siden uheldet. I lydklippene finder du viden om, hvordan du bør håndtere dine symptomer og hverdagen generelt i de forskellige faser efter hjernerystelse. Derudover er der en 3. mappe med nogle lydklip som du kan vise eller sende til familie og venner, kollegaer og ledere, klassekammerater og undervisere samt holdkammerater og trænere. Ved at holde fingeren nede på et af de lydklip kan du kopiere et link til det respektive lydklip, og sende det. 
  • Under 2. del, “Sundhedsfaglige specialister” vil du på nuværende tidspunkt se en uddybning af den lægefaglige rådgivning du bør opsøge de første 0-14 dage efter din hjernerystelse. Senere hen kan det være, at du her vil finde yderligere behandlingsmuligheder på baggrund af dine symptomer.
  • Den 3. del, ”Gradvis genoptræning”, indeholder et planlægningsværktøj, som du kan bruge til at guide dit aktivitetsniveau og din gradvise tilbagevenden til studie eller arbejde og fysisk aktivitet. Du er velkommen til at bruge de foreslåede aktivitetsniveauer herfra, men du kan også snakke med din læge om en evt. tilpasning af genoptræningen til din situation. Vælger du at bruge planlægningsværktøjerne i appen vil du langsomt blive guidet til et mere og mere udfordrende aktivitetsniveau baseret på din udvikling, som vil fremgå af dine daglige symptomnoteringer i symptomdagbogen.
  • I ”Symptomdagbogen”, som ligger under fanen ”Symptomlog”, skal du dagligt score dine symptomer fra 0 til 5 for hver af de 2 kategorier: Tilbagevenden til studie eller arbejde og fysisk aktivitet. Du vil dagligt modtage en notifikation, som minder dig om, at det er tid til at udfylde symptomdagbogen.
  • Endeligt, hvis du bruger symptomdagbogen, kan du under fanen ”Udvikling”, følge din udvikling ifm. den gradvise genoptræning. Graferne viser, hvilket genoptræningsniveau du var på den pågældende dag, samt hvad omfanget af dine symptomer var i forbindelse med genoptræningen.

Hvad er en hjernerystelse?

En hjernerystelse kan forekomme ved en acceleration eller deceleration af hjernen. Det er ofte, men ikke altid, forårsaget af et direkte eller indirekte slag til hovedet. Slaget behøver ikke at være hårdt for at fremprovokere en hjernerystelse, og ligeledes er det ikke en forudsætning, at man skal have været bevidstløs, kastet op eller lignende for at der kan være tale om en hjernerystelse.

Når hjernerystelsen forekommer, skabes der en såkaldt energikrise i hjernen, da hjernen har brug for ekstra energi til at reparere sig selv. Det betyder samtidigt, at hjernen midlertidigt dæmper andre aktiviteter, hvilket kan forklare, at man efter en hjernerystelse oplever symptomer selv ved aktiviteter, som normalt ellers er nemme at udføre.

Langt de fleste vil være symptomfrie igen 2-4 uger efter skaden, og 90% er helt symptomfrie inden for 3 måneder efter, at skaden fandt sted. Din hjerne er plastisk, hvilket betyder, at den har en unik evne til at ændre og tilpasse sine strukturer for derved at rehabilitere eventuelle skader. Det vil sige, at din hjerne reelt klarer det meste af helingen automatisk. Din opgave er derfor hovedsageligt at vende gradvist tilbage til aktivitet på hensigtsmæssig vis.

I forbindelse med en hjernerystelse vil man ofte opleve en eller flere af følgende symptomer:

  • Hovedpine, trykken i hovedet, smerter i nakke, følelsen af at være i en tåge,
  • Ubalance, kvalme, træthed, svimmelhed,
  • Sløret syn, øget sensitivitet over for lys og lyd,
  • At være mere følelsesladet eller lettere irritabel, at være mere trist, nervøs, angst og eller at opleve koncentrations- og hukommelsesbesvær

Symptomerne kan overordnet inddeles i fire grupper; fysiske, kognitive, psykiske og søvnrelaterede symptomer. De fysiske og kognitive symptomer fremprovokeres eller forværres ofte af, at hjernen nemmere udtrættes ift. før hjernerystelsen. Derfor er det også vigtigt, at du gør tingene i et langsommere tempo og husker at tage mentale pauser i løbet af dagen.

Oplever du synsforstyrrelser eller øget sensitivitet overfor lyd eller lys så husk på, at det er meget almindelige symptomer efter en hjernerystelse. Den raske hjerne bruger lidt energi på at dæmpe sanseindtryk, og den evne kan være midlertidigt ude af balance, da hjernen bruger energien andre steder efter en hjernerystelse.

Vigtigheden af en gradvis tilbagevenden til aktivitet

Efter en hjernerystelse udtrættes hjernen hurtigere end normalt, og når hjernen bliver træt, så kommer symptomerne ofte. Det kaldes hjernetræthed, og er helt almindeligt efter en hjernerystelse. Tænk på hjernen som et batteri. På nuværende tidspunkt er batteriet hurtigere opbrugt, og du har brug for oftere at genoplade batteriet. Det er derfor vigtigt, at du gradvis øger belastningen af de aktiviteter, som giver dig symptomer, så du langsomt genoptræner hjernens evne til at klare belastningerne. Planlægningsværktøjerne vil forsøge at hjælpe dig med at øge belastningen for skole eller arbejde samt fysisk aktivitet i et tempo, som ikke fremprovokerer symptomerne for meget. I lydklippet ”En gradvis tilbagevenden til aktivitet”, som du finder i mappen kaldet ”48 timer-14 dage efter hjernerystelsen”, kan du høre en introduktion til, hvordan du kan bruge planlægningsværktøjerne de første 14 dage efter skaden.