Mental sundhed og hjernerystelse

De vigtigste punkter for mental sundhed efter hjernerystelse.

 1. Efter en hjernerystelse kan du opleve stærkere emotionelle reaktioner på udfordringer og uoverensstemmelser, da din hjerne for en stund reagere kraftigere på selv ufarlige situationer.
 2. Denne tilstand vil ofte gå i sig selv over tid men indtil da, kan du gøre bruge af en række råd:
  1. Forsøg at undgå stress og konflikter.
  2. Gå for sig selv og tag dybe vejrtrækning, hvis du oplever stigende irritation eller vrede.
  3. Ved katastrofetanker, mind dig selv om, at de fleste hjernerystelsesramte kommer sig inden for 10-14 dage efter uheldet, og at 90% kommer sig inden 3 måneder.
  4. Tillad dig selv at modtage og opsøge hjælp til de opgaver, som på grund af hjernerystelsen virker uoverkommelige.
  5. Vær ærlig omkring din situation overfor familie, venner, holdkammerater og kollegaer, og fortæl dem om dine symptomer, hvordan de bliver forværret og hvornår.
  6. Hvis dine følelser bliver tiltagende negative, overvældende, eller svære at kontrollere, så opsøg egen læge til en snak om dit mentale helbred.

Retningslinjerne uddybet

Efter en hjernerystelse kan du opleve frustration, irritation, tristhed og generelt stærkere emotionelle reaktioner på udfordringer og uoverensstemmelser. Det er helt normalt og ofte er det en konsekvens af et overaktivt nervesystem. Det autonome nervesystem består af to modsatrettede systemer, det sympatisk og det parasympatisk nervesystem. Det sympatiske nervesystem tilfører adrenalin i situationer, der kan opfattes som farlige. Modsat sørger det parasympatiske system for, at du efterfølgende kan slappe af igen, og det er det, der aktiveres, når vi sover eller mediterer.

Efter en hjernerystelse, kan hjernens evne til at balancere de 2 systemer være midlertidigt ude af balance og det sympatiske system kan have overtaget en dominerende rolle. Det kan fremprovokere, at hjernen opfatter flere situationer som farlige. Derfor kan du opleve stress, irritation og vrede i situationer, som normalt ellers ikke ville fremprovokere stærke reaktioner. Som konsekvens heraf trættes hjernen hurtigere, da der bruges mere energi på ellers ufarlige situationer. Hjernetrætheden kan frembringe symptomer som hovedpine, svimmelhed osv. Nervesystemet dæmpes ofte af sig selv over tid, men indtil det sker kan du gøre brug af følgende råd:

Forsøg at undgå stress og konflikter

Stress og konflikter er meget energikrævende efter en hjernerystelse og kan potentielt fører til forlænget rehabilitering eller tilbagefald. Så hvis du begynder at føle irritation eller frustration under en samtale, så forsøg at komme ud af situationen og gå i stedet lidt for dig selv for at slappe af. Mind derudover dig selv om, at du pga. hjernerystelsen kan reagere stærkere på udfordringer.

Misinformation

Der eksisterer store mængder af misinformation vedr. rehabilitering efter hjernerystelse. Misinformation som du kan møde, når du snakker med din omgangskreds eller på nettet. Så fokuser på kun at indsamle information fra troværdige kilder, og undlad at fokusere for meget på den anden information du måtte få. Særligt, hvis den information indebærer ”katastrofehistorier” om andre, som ikke har kunne komme sig, eller har kæmpet med det. Ignorer de historier. De fleste kommer sig inden for 10-14 dage, og 90% inden 3 måneder, så særligt, hvis du vender gradvist tilbage fra din hjernerystelse, så vil du højst sandsynligt komme dig inden længe.

Meditation og visualisering

To populære og evidensbaserede metoder til at aktivere dit parasympatiske nervesystem, det som får os til at slappe af, er meditation og visualisering.

 • Meditation kan foregå ved forskellige teknikker, herunder åndedrætsfokus og mindfulness. En måde at meditere på er at tage stille musik i ørene, trække vejret dybt igennem næsen og fokusere på åndedrættet. Du kan lære mere om, hvordan via youtube, bøger eller hold. Særligt, hvis du oplever stress, angst eller katastrofetanker, så kan meditation være en god copingstrategi. Derudover er det også en god metode til at lette symptomfremprovokering i løbet af dagen.
 • Visualisering involverer, mentalt at øve sig på fremtidige situationer og det ønskede resultat af de situationer. Det kan være mentalt at træne, hvordan en situation udføres uden symptomfremprovokering. Den teknik er særligt hjælpsom, hvis du oplever symptomfremprovokation i forbindelse med særlige situationer, såsom dagligvareindkøb eller deltagelse i sociale arrangementer. Forud for de begivenheder kan du mentalt øve, hvordan du afslappet kan deltage i de aktiviteter, og hvordan du undervejs tager mentale pauser, samt hvordan du til sidst afslutter aktiviteten lige før symptomforværring.

Tillad dig selv at spørge om hjælp

Selvom det kan være udfordrende, så er det vigtigt at du efter en hjernerystelse er klar til at spørge andre om hjælp. Alt efter dine symptomer, så har du højst sandsynligt brug for hjælp til forskellige dele af din hverdag. Det kan være børnepasning, dagligvareindkøb, eller transport. Uanset er det vigtigt, at du tillader dig selv at acceptere at få hjælp, hvis nogen tilbyder det, eller at du tillader dig selv at opsøge hjælp. Den hjælp kan sikre dig tid til at få taget de nødvendige mentale pauser i løbet af dagen.

Hvis du synes det er grænseoverskridende at spørge om hjælp, så prøv at vende situationen om og forestille dig, at du var familiemedlem, holdkammerat, ven eller kollega til en med hjernerystelse. I en sådan situation ville du sikkert hellere end gerne hjælpe lidt til, hvis det kunne lette rehabiliteringen for dit familiemedlem, holdkammerat eller ven.

Vær ærlig overfor familie, venner, kollegaer og holdkammerater

Selvom du normalt er den som altid er fuld af energi og initiativ, så er det vigtigt, at du og dem omkring dig accepterer, at det kan du ikke være lige nu, da du skal fokusere på at veksle mellem hvile og aktivitet. Så vær ærlig omkring din situation overfor familie, venner, holdkammerater og kollegaer, og fortæl dem om dine symptomer, hvordan de bliver forværret, og hvornår. Hvis du er ærlig, bliver det lettere for dem omkring dig, at støtte dig i din genoptræning, hvilket kan gøre det lettere for dig at få den nødvendige hvile i løbet af dagen.

Mental sundhed og egenomsorg

Det er vigtigt at acceptere og validere de følelser som du måtte opleve som konsekvens af hjernerystelsen.  Det kan være følelser som tristhed, angst og bekymring. Mind dig selv om, at det er helt normalt at opleve de følelser efter en hjernerystelse og giv plads til følelserne. Men hvis du oplever, at følelserne bliver tiltagende negative, overvældende eller svære at kontrollere, så bør du straks tage en snak med egen læge følelserne.