Privatlivspolitik

Hvem er Min Hjernerystelse?

Min Hjernerystelse er en app udviklet med det formål at lette rehabiliteringen efter pådragelse af hjernerystelse. Appen er udviklet i samarbejde mellem tidligere og nuværende hjernerystelsespatienter samt, en læge, en psykologiprofessor og en neurokiropraktor, der alle har stor viden om hjernerystelse og hjernerystelsesrehabilitering.  

Ambitionen for Min Hjernerystelse er at gøre den struktur, målrettethed og daglige sparring, som findes i elitesportens hjernerystelsesrehabiliteringsprogrammer tilgængelig for alle hjernerystelsespatienter på tværs af landegrænser. Derfor vil brugere af appen blandt andet få adgang til følgende:

 • Den nødvendige viden om hjernerystelse og håndtering af symptomer
 • Den nødvendige viden om hjernerystelse og håndtering af symptomer til både brugeren og brugerens sociale omgangskreds.
 • Forslag til hvilke specialister brugeren kan overveje at opsøge. Det er forslag, som tager udgangspunkt i brugerens symptomer, da brugeren får præsenteret de sundhedsfaglige specialister, som den eksisterende litteratur fremhæver, som relevante i forbindelse med behandling af netop Brugerens symptomer. Brugeren opfordres til at drøfte forslagene med egen læge.
 • En symptomdagbog og mulighed for at følge symptomudvikling.
 • Adgang til et interaktivt planlægningsværktøj, som gradvist hjælper brugeren med at øge sit aktivitetsniveau i forbindelse med skole eller arbejde samt sociale- og fysiske aktiviteter. Planer som løbende opdateres på baggrund af de symptomfremskridt som brugeren registrerer i symptomdagbogen.

Virksomheden bag appen er Min Hjernerystelse ApS (Cvr-nummer: 42398470).

Når du anvender denne app, behandler Min Hjernerystelse visse personoplysninger om dig og din brug af vores app. Det kan du læse mere om her:

Oplysninger vi indsamler og behandler

Vi indsamler og behandler oplysninger om din alder, køn, vægt, højde, hjemby og bopælsland, dit uddannelsesniveau, din beskæftigelse og længden af din arbejdsuge før hjernerystelsen og hvilke former for sport du dyrkede før hjernerystelsen og hvor meget/ofte.

Vi indsamler og behandler helbredsdata, bl.a.

 • Dato for pådragelse af hjernerystelsen
 • Om dette er din første diagnosticerede hjernerystelse
 • Antal diagnosticerede hjernerystelser
 • Hvordan hjernerystelsen er pådraget
 • Hvilken receptpligtig medicin du tager
 • Dine hjernerystelsessymptomer
 • Hvilken behandling du har været til i forbindelse med hjernerystelsen
 • Oplysninger om dit hjernerystelsesforløb i forhold til symptomfremskridt/-udvikling

De data, du registrerer i forbindelse med din brug af appen, ligger lokalt på din enhed og en AWS server i Frankfurt. Amazon Web Services (AWS) er forpligtet til at tage de nødvendige forholdsregler til at beskytte dine personfølsomme data. Du kan læse mere om, hvordan AWS beskytter dine personoplysninger her

Formålet med indsamling og behandling af oplysningerne er at lette rehabiliteringen efter pådragelse af hjernerystelse. Den indsamlede persondata anvendes udelukkende i anonymiseret og aggregeret form til statistiske formål.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre.

Brugsdata

Vi indsamler og behandler oplysninger om, hvor ofte og hvordan du anvender Min Hjernerystelse. Brugsdata anvendes udelukkende i anonymiseret og aggregeret form med det formål at forbedre brugeroplevelsen.

Samtykke

For at kunne bruge Min Hjernerystelse skal du give samtykke til, at Min Hjernerystelse må behandle dine oplysninger i appen.

Dit samtykke omfatter følgende:

Registrering af de oplysninger om dig, som er beskrevet i afsnittet ovenfor: ’Oplysninger vi indsamler og behandler’.

At vi må indsamle og behandle data om, hvordan du bruger appen, som beskrevet i afsnittet: ’Brugsdata ’

Datasikkerhed

Vi anbefaler, at du aktiverer sikker adgang til din enhed, fx adgangskode, aflæsning af fingeraftryk eller ansigt, således at de oplysninger, du har indtastet i appen, ikke kan komme uvedkommende til kendskab.

Dine rettigheder

Du kan standse appens indsamling og behandling af personoplysninger ved at afinstallere appen.

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, vi behandler om dig.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du ikke længere anvende Min Hjernerystelse.

Sletning af personoplysninger

Personhenførbare oplysninger slettes senest 2 år efter opsigelse af abonnement, eller hvis appen ikke har været åbnet i 2 år.

Regnskabsoplysninger gemmes i 5 år. Dette sker bl.a. for at opfylde reglerne om regnskabsmateriale.

Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav.

Klagemulighed

Du kan klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores behand­ling af dine personoplysninger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os:

Min Hjernerystelse ApS

Reersøgade 8b 2., 2100 København Ø

Cvr-nummer: 42398470

E-mail: info@minhjernerystelse.dk

Hjemmeside: https://minhjernerystelse.dk/