Sociale arrangementer og hjernerystelse

I det følgende gives nogle generelle råd til at være socialt aktiv trods følger efter hjernerystelse. I lydklippet under planlægningsværktøjet for socialaktivitet kan du se en intro til, hvordan du kan bruge planlægningsværktøjet til gradvist at vende tilbage mod normal socialaktivitet.

Tips til succesfuldt at deltage i sociale aktiviteter

En vigtig del af din rehabilitering efter hjernerystelse er at fortsætte med at deltage i sociale aktiviteter. Først og fremmest så er sociale aktiviteter ofte en mulighed for kort at glemme hjernerystelsen, og i stedet have det sjovt med venner og familie. Ligeledes er fortsat socialaktivitet et vigtigt værktøj i forhold til opretholdelse af et godt mentalt helbred samt undgåelse af at føle sig isoleret.

Mind dig selv om ordsproget: “Use it or loose it”. Med andre ord, er det vigtigt, at du bliver ved med at være social for ikke at gøre det endnu hårdere at vende tilbage til normal socialaktivitet. For at imødekomme din nuværende tilstand bør du gradvist øge din eksponering overfor socialaktivitet, hvilket inkluderer, at du for nu bør socialisere på måder, som ikke forværrer dine symptomer for meget. Planlægningsværktøjet for socialaktivitet vil for hvert stadie forsøge at komme med forslag til længde af sociale interaktioner og mentale pauser i forbindelse hermed, samt forslag til aktiviteter som I kan foretage jer i forbindelse med sociale sammenhænge. Endeligt, vil planlægningsværktøjet langsomt guide dig mod længere sociale interaktioner og kortere mentale pauser.

Nogle tips og tricks til, hvordan du kan socialisere med succes:

1. råd: Strukturer dine sociale interaktioner. Hold dig til anbefalingerne fra planlægningsværktøjet ift. længde af interaktionerne samt antal og længde af mentale pauser undervejs. Ved at følge planen og strukturere dine sociale aktiviteter vil du være i stand til at gå hjem før symptomerne forværres, hvilket vil medvirke til, at du forbinder socialisering med noget behageligt frem for noget der frembringer symptomer. Husk på at anbefalingerne fra de enkelte trin i planlægningsværktøjet ikke er individuelt tilpasset, så du kan overveje at få endnu mere personlige råd fra eksempelvis en neuropsykolog.

2. råd: Informerer den eller dem du skal være sammen med om din plan for den pågældende sociale aktivitet. Fx at du vil deltage i 2 timer, og at du efter en time vil tage en mental pause. Derved tager du dine venner og familiemedlemmer med på din genoptræningsrejse tilbage mod, hvad du kunne før, og du undlader at skuffe dem, da de kender rammerne på forhånd.

3. råd: Find omgivelser og aktiviteter som passer til, hvad dine symptomer tillader på nuværende tidspunkt. I planlægningsværktøjet gives råd til både aktiviteter og omgivelser for hver fase. Heraf vil du ligeledes se, at du langsomt guides til at deltage i mere og mere udfordrende aktiviteter. Det er ikke sikkert, at de aktiviteter som vi har listet rammer dine interesser eller passer til lige netop dine symptomer. Hvis det er tilfældet, så find på andre aktiviteter, som passer bedre til dine symptomer og interesser. Hvis du gør det, så overvej faktorer såsom larm, lys og længde af aktiviteten.

4. råd: Overvej at træne eller visualiserer sociale aktiviteter hjemmefra. Nogle gange oplever hjernerystelsesramte, at de allerede på vej over til en aktivitet begynder at mærke symptomer bare ved tanken om at skulle være social. Er det tilfældet kan du måske have gavn af følgende.

  • Prøv at øve sociale interaktioner derhjemme med et nært familiemedlem eller foran spejlet. Brug til det et stopur, og sæt uret til fem minutter før du normalt oplever symptomforværring. Øg så gradvist længden af de sociale aktiviteter i takt med, at dine symptomer fremprovokeres senere.
  • Alternativt kan du inden sociale aktiviteter visualisere aktiviteten. For eksempel, forestil dig hvordan du ankommer, og er afslappet under aktiviteten og husker at tage en mentale pause, førend, du forestiller dig, at du efter 2 timer tager hjem igen uden, at dine symptomer er betydeligt forværret.

5. råd: Hjælp din familie og venner med at forstå, hvad det er du går igennem. Husk dine symptomer er usynlige, hvorfor det kan være svært for dem at forstå situationen, og for at de kan støtte dig er det netop nødvendigt, at de forstår, hvad det er du går igennem. Overvej eventuelt at lade dem lytte til det lydklip som hedder “ Til nærmeste familie og venner” som ligger under Nyttig viden. Ved at holde fingeren nede på det lydklip kan du kopiere et link til det, og sende det til venner og familie.

6. råd: Forsøg at være fuldt ud veludhvilet før sociale aktiviteter, selv hvis det kræver, at du skal tage en lang mental pause midt på dagen. Derudover kan du med fordel særligt i de tidlige faser forsøge at arrangere sociale aktiviteter på de dage, hvor du ikke studerer eller arbejder, hvilket vil muliggøre at du kan være så veludhvilet som muligt før sociale aktiviteter.

7. råd: Accepter så mange invitationer til sociale aktiviteter som muligt, men tillad dig selv at melde afbud på dagen, eller at gå tidligt hjem, hvis det er ”en dårlig hoveddag”. Men når du bliver inviteret eller selv inviterer til et socialt arrangement, så informer dem du skal være sammen med om, at du melder afbud på dagen eller går tidligt hjem, hvis symptomerne ikke tillader socialaktivitet på dagen.

Denne strategi vil hjælpe dig med fortsat at socialisere, da den forebygger, at du på forhånd melder fra til sociale aktiviteter af frygt for, at du vil have ”en dårlig hoveddag” den pågældende dag. Med andre ord er udgangspunktet for denne strategi, at du kan deltage i alle sociale aktiviteter, og kun melder afbud til aktiviteten, hvis det viser sig på dagen, at dine symptomer ikke tillader dig at deltage.

Det samme gør sig gældende, hvis du er inviteret til en forlænget weekend, ferie eller lignende af familie eller tætte venner, så behøver du ikke absolut at melde fra. Det er nemlig bestemt muligt at kombinere de hensyn du må tage til hjernerystelsen med førnævnte flere-dags-aktiviteter. Men for at muliggøre det, er det vigtigt, at du informerer de andre, som skal med på turen, om dine nuværende behov.  Hvis du gør det, kan det være meget fordelagtigt for din videre tilbagevenden at tage med på en sådan tur med venner og familie, da det er en god måde for dem at lære om dine nuværende begrænsninger og om, hvordan de kan hjælpe dig. Det vil gøre det lettere i fremtiden at være afslappet omkring dem på trods af, at du har brug for pauser af og til.

8. råd: Forbered to versioner af historien om din nuværende tilstand, en lang og en kort version. Under rehabiliteringen, og specielt i de tidlige faser, kan det være, at du oplever at mængden af socialaktivitet er begrænset. Derfor er det ikke sikkert, at du absolut har lyst til at bruge tiden med venner eller familie på at tale om dine symptomer hver gang i mødes.

Hav derfor to versioner om din situation klar. En kort version, hvor du, når du bliver spurgt indtil, hvordan det går siger, at du af og til har en kraftig hovedpine, også selvom det ikke helt er det, der beskriver dine symptomer. En kraftig hovedpine er nem at relatere til for folk, og du kan lukke snakken om dine symptomer der og i stedet skifte emne. Den anden, længere version af historien om, hvordan det går, er den rigtige version, hvor du reelt forklarer, hvad du går igennem. Den tyr du til, når du har brug for at snakke med andre om din situation.

Du kan så i sociale situationer, vælge den version som passer til dit behov på dagen, alt efter om du har brug for at tænke på noget andet eller at snakke om hjernerystelsen.

9. råd: Håndtering af sociale aktiviteter med mange deltagere, så som runde fødselsdage, bryllupper osv. Til sådanne begivenheder kan du med fordel tillade dig selv at komme lidt for sent, så du ikke behøver at gå rundt og sige hej til alle. Ligeledes kan du bevidst undlade at deltage i smalltalk før folk sætter sig til bords. Informer derudover på forhånd værten om, at du gerne vil sidde ved nogen, som kender dig godt og som er bekendte med dine nuværende behov. Tillad derudover dig selv at forlade arrangementet uden at sige farvel til nogen udover værten.

Endeligt, som tidligere nævnt, vil du i lydklippet under planlægningsværktøjet for socialaktivitet og i selve planlægningsværktøjet få en mere detaljeret introduktion til, hvordan du kan strukturere dine sociale aktiviteter og gradvist vende tilbage mod mere normal socialaktivitet.