Studie og Hjernerystelse

I det følgende gives nogle generelle råd til studieaktivitet på trods af følger efter hjernerystelse. Yderligere kan du i lydklippet under planlægningsværktøjet for studie lytte til en introduktion til, hvordan du kan bruge planlægningsværktøjet til gradvist at vende tilbage mod normal studieaktivitet.

Tilrettelæg dit hjernerystelsesforløb i samarbejde med din uddannelsesinstitution.

Kontakt tidligt i dit hjernerystelsesforløb din uddannelsesinstitution for at høre, hvilke erfaringer de har med håndtering af hjernerystelse og fortsat studieaktivitet samt, hvad der kan gøres i dit tilfælde.

  • Det kan være, at du kan få adgang til et stille lokale, hvor du kan tage pauser i løbet af dagen eller lave skolearbejde fra.
  • Måske er det muligt, at din uddannelse kan tilrettelægges sådan, at du periodevist kan lave dele eller hele dit studie hjemmefra.
  • Måske du kan udskyde dele af dit studie, så du kun laver det, du kan holde til nu. Vær realistisk, og tillad dig selv at udskyde dele, hvis du har brug for det. Husk på, at det vigtigste lige nu er, at du kommer tilbage fra din hjernerystelse, og så er det mindre vigtigt, at det måtte tage dig lidt længere tid at gennemføre din uddannelse.
  • Mange uddannelsessteder tilbyder hjernerystelsespatienter længere tid til eksamen, hvis du kan fremvise en lægeerklæring. Ofte skal du søge om en sådan dispensation minimum 1-2 måneder før eksamen, så få det gjort i god tid. Den ekstra tid vil tillade dig at tage mentale pauser under eksamenen, hvilket kan forhindre potentielle tilbagefald fra den stress som en eksamen kan medføre.

Håndtering af pres og ambitioner

Tillad dig selv at glemme alle dine skole og karakter ambitioner for en stund, og nyd det – intet pres. For nu er dit eneste mål at vende tilbage efter din hjernerystelse, og så skal du nok få opnået dine andre ambitioner senere hen. 

Derudover vil du hurtigt opleve, at du kan gøre mange ting på kortere tid, når du lærer at studere i intervaller og droppe overspringshandlinger, såsom at gå på Facebook eller nyhedssites.

Ligeledes er det nu tid til at studere smart men ikke hårdt. Fra erfaring ved du måske at afkastet af at læse før undervisningen er lavt ift. at bladre igennem din underviser eller klassekammeraters noter eller at lave opgaver. I så fald prioriter de to sidstnævnte og drop læsningen indtil, at dine symptomer tillader dig at bruge den ekstra tid på det. Hvis du studerer ”smart”, så kan du opleve, at du ved at lave 80% af det du lavede før din hjernerystelse, vil være i stand til at klare det nogenlunde lige så godt.

Socialisering og studieaktiviteter

En stor del af at studere, er det sociale i løbet af skoledagen. Både i pauserne og ifm. opgaver. Efter din hjernerystelse er det vigtigt, at du fortsat er socialt aktiv, men husk på at interaktion kan udtrætte dig hurtigere. Derfor er det vigtigt at du, hvis du har brug for det, fortsat husker at tage mentale pauser under de aktiviteter, som kræver social interaktion. Eksempelvis kan det være nødvendigt for dig i starten at gå for dig selv og tage en mental pause for hver 25 minutters gruppearbejde og/eller, at du bruger de indlagte pauser i undervisningen på at tage mentale pauser for dig selv med lukkede øjne og stille musik. Forklar dine studiekammerater og undervisere dit behov, og/eller vis dem lydklippet kaldet ”Til klassekammerater og lærer”, som ligger under ”Nyttig viden”.

Endeligt, som tidligere nævnt, vil du i lydklippet som du finder under planlægningsværktøjet for studie og i selve planlægningsværktøjet få en mere detaljeret introduktion til, hvordan du kan strukturere din studiedag og gradvist vende tilbage mod mere normal studieaktivitet.