Til behandlere

Min Hjernerystelse giver dig som behandler et nemt indblik i omfanget af dine patienters daglige symptomer, genoptræning og behandlingshistorik.

I appen Min Hjernerystelse kan dine patienter generere en SymptomPdf og dele den med deres behandlere. SymptomPDF´en giver dig som behandler et nemt og detaljeret indblik i omfanget af dine patienters daglige symptomer, genoptræning og behandlingshistorik.  Det indblik kan du som behandler bruge til bedre at hjælpe dine patienter i forbindelse med konsultationer.

Min Hjernerystelse skal ikke erstatte den sundhedsfaglige rådgivning, men gøre den endnu bedre

Min Hjernerystelse er dine patienters daglige assistent i genoptræningen efter hjernerystelse. I appen har vi samlet alt den relevante information om symptomhåndtering og behandlingsmuligheder et sted, så dine patienter ikke selv skal søge efter den. Derudover tilbyder Min Hjernerystelse daglig sparring til dine patienters gradvise tilbagevenden til aktivitet. En daglig sparring, der kan ses som et supplement til de dybdegående ugentlige eller hver-anden-ugentlige konsultationer ved sundhedsfaglige specialister.

Lydklip sikrer at brug af appen kræver minimal skærmtid

Appindholdet er baseret på lydklip, der sikrer, at daglig brug af appen kan klares med minimal skærmtid. Med andre ord kan alle patienter bruge appen, også hvis deres symptomer fremprovokeres ved brug af skærme.

Indholdet er tilpasset din patients hjernerystelsesstadie

I Min Hjernerystelse møder brugerne kun den information og de behandlingsmuligheder, som er relevante for deres hjernerystelsesstadie og deres symptomer. Med andre ord får brugerne gradvis adgang til den information og de værktøjer de har brug for i takt med, at de bliver relevante for deres forløb.

Anvendelse af Min Hjernerystelse i de forskellige faser efter hjernerystelse

De første 0-48 timer efter hjernerystelsen

De første 0-48 timer efter hjernerystelsen vil brugre af appen kun kunne se et lydklip, som hedder ”De første 0-48 efter skaden”. Det lydklip giver brugerene adgang til de vigtigste retningslinjer til den akutte fase efter hjernerystelsen i et ca. 5 min. langt lydklip.

48 timer til 14-28 dage efter hjernerystelsen

48 timer efter hjernerystelse kan den hjernerystelsesramte lytte til lydklip, der forklarer, hvad en gradvis tilbagevenden går ud på, og hvordan symptomerne kan håndteres undervejs. Ligeledes vil de kunne begynde at anvende aktivitetsforslag og en symptomdagbog.

Mere end 14-28 dage efter hjernerystelsen

Hvis brugeren fortsat har symptomer 14-28 dage efter hjernerystelsen, så guides den hjernerystelsesramte igennem et mere omfangsrigt spørgeskema inspireret af SCAT-5. Det spørgeskema bruges til at foreslå de første behandlingsmuligheder. Ligeledes får brugerne i Min Hjernerystelse adgang til en behandlingsdagbog, hvor de kan notere, når en behandling er i gang, afsluttet eller hvis lægen ikke finder den relevant. Når behandlingen afsluttes forslås ny behandling på baggrund af det opdaterede symptombillede. Ligeledes møder brugeren her nogle mere detaljerede lydklip og aktivitetsanbefalinger, som kan hjælpe den hjernerystelsesramte i gang med en gradvise tilbagevenden til aktivitet.

Langvarige hjernerystelser (senfølger)

I forbindelse med langvarige hjernerystelser får brugeren adgang til lydklip, der giver råd til symptomhåndteringen, når det tager lidt længere tid at komme sig. Derudover guider Specialistforslagene brugeren igennem alle de mulige behandlingsformer i prioriteret rækkefølge. Endeligt hjælper symptomdagbogen og udviklingsgraferne den hjernerystelsesramte med at fokusere på fremskridt på trods af, at fremskridt nu er noget, der sker fra måned til måned frem for fra dag til dag.

Med andre ord er Min Hjernerystelse den hjernerystelsesramtes assistent hele vejen igennem hjernerystelsesrehabiliteringen – uanset stadie.

Kontakt os, hvis du som behandler vil have adgang til en gratis testbruger, eller vil have tilsendt brochurer, som du kan give til dine patienter.

E-mail: info@minhjernerystelse.dk

Du kan også downloade en online brochure til dine patienter her: