Er din kommune i stand til at hjælpe jeres borgere succesfuldt tilbage efter hjernerystelse?

..17.3% af hjernerystelsesramte har 4 år efter uheldet forladt arbejdsstyrken eller er på nedsat tid:

Årsagen til de store konsekvenser for arbejdsmarkedet er ifølge Dansk Center for Hjernerystelse:
  1. Et manglende tværsektorielt samarbejde mellem de praktiserende læger og kommunerne gør, at patienterne oplever, at det er deres eget ansvar at håndtere deres sygdomsforløb og finde den rette hjælp.
  2. Hjernerystelsesramte overlades til eget initiativ, da de praktiserende læger mangler ressourcer og viden til at hjælpe patienten videre. Derfor må patienter selv søge behandlingsmetoder og information.
  3. Arbejdsgivere sørger ikke for en gradvis tilbagevenden. Hjernerystelsesramte oplever en mangel på fleksible timer og mindre krævende opgaver, hvilket besværliggør en gradvis tilbagevenden.
  4. Generelt manglende forståelse fra særligt arbejdsgivere (og nærmeste) besværliggør yderligere den gradvise tilbagevenden.

Økonomiske gevinster forbundet med bedre hjernerystelseshåndtering i kommunerne

Som beskrevet ovenfor har 17.3% af hjernerystelsesramte forladt arbejdsstyrken eller er på nedsat tid 4 år efter uheldet. Særligt er det højtuddannende unge mennesker (30-39 år), som er i risikozonen for at forlade arbejdsmarkedet efter en hjernerystelse (DCFH). Det betyder også, at mange af de langvarige hjernerystelsestilfælde medfører store økonomiske tab for samfundet. Herunder tabt skatteprovenu. Et skatteprovenu, som i stedet erstattes af overførelsesindkomst. Det kan ifølge det canadiske hjerneskadecenter NCBI omregnes til et årligt arbejdsproduktivitetstab på 3,6%. Arbejdsproduktiviteten opgøres ifølge Danmarks Statistik ved BVT til ca. 2.000 mia. kr. årligt i Danmark, og heraf udgør en kommune som eks. Aarhus kommune ca. 7,4% (DST). Med andre ord kan følgerne efter hjernerystelser omregnes til et årligt tab for det danske samfund på ca. 72 mia. kr., og heraf et årligt tab på ca. 5.1 mia. kr. for en kommune som Aarhus Kommune.

Ovenstående betyder, at hvis appen kan reducere antallet af hjernerystelsesramte, der årligt må forlade arbejdsstyrken eller er på nedsat tid, med bare 1% så øges en kommune som Aarhus kommunes produktivitet med 51 mio. kr. årligt. Herunder lavere offentlige udgifter til overførelsesindkomster og større skatteprovenu.

Derudover kan appen forhåbentligt reducere udgifter til hjernerystelsesbehandling og hjernerystelsestilbud herunder antallet af hjernerystelsesramte, der skal i jobrettet rehabiliteringsforløb til sygemeldte med hjernerystelse. Det forventes nedbragt, da appen giver de hjernerystelsesramte nem adgang til den rette information tidligt i forløbet, hvilket som beskrevet er en kritisk faktor for nedbringelse af antallet af langvarige hjernerystelsestilfælde.

Lad jeres borgere genoptræne som professionelle atleter ved at give dem adgang til appen Min Hjernerystelse

Professionelle atleter tilbydes i stigende grad en struktureret, tværfaglig og gradvis tilbagevenden. Det er en succesfuld, men også meget ressourcekrævende, tilgang. Derfor har det hidtil ikke været tilbudt til ikke-atleter, men Min Hjernerystelse tilsigter at tilbyde det elitesporten kan på mindre ressourcekrævende vis.

Få et uforpligtende tilbud til din kommune eller bliv ringet op: