Er din virksomhed i stand til at hjælpe jeres ansatte succesfuldt tilbage efter hjernerystelse?

..17.3% af hjernerystelsesramte har 4 år efter uheldet forladt arbejdsstyrken eller er på nedsat tid:

Årsagen til de store konsekvenser for arbejdsmarkedet er ifølge Dansk Center for Hjernerystelse:
  1. Arbejdsgivere sørger ikke for en gradvis tilbagevenden. Hjernerystelsesramte oplever en mangel på fleksible timer og mindre krævende opgaver, hvilket besværliggør en gradvis tilbagevenden.
  2. Generelt manglende forståelse fra særligt arbejdsgivere (og nærmeste) besværliggør yderligere den gradvise tilbagevenden.
  3. Et manglende tværsektorielt samarbejde mellem de praktiserende læger og kommunerne gør, at patienterne oplever, at det er deres eget ansvar at håndtere deres sygdomsforløb og finde den rette hjælp.
  4. Hjernerystelsesramte overlades til eget initiativ, da de praktiserende læger mangler ressourcer og viden til at hjælpe patienten videre. Derfor må patienter selv søge behandlingsmetoder og information.

Lad jeres ansatte genoptræne som professionelle atleter ved at give dem adgang til appen Min Hjernerystelse

Professionelle atleter tilbydes i stigende grad en struktureret, tværfaglig og gradvis tilbagevenden. Det er en succesfuld, men også meget ressourcekrævende, tilgang. Derfor har det hidtil ikke været tilbudt til ikke-atleter, men Min Hjernerystelse tilsigter at tilbyde det elitesporten kan på mindre ressourcekrævende vis.

Få et uforpligtende tilbud til din virksomhed eller bliv ringet op: